ΟΛΕΣ

ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΙ

Ο μπιλιοφόρος συνδέει τον άξονα της κίνησης με τους τροχούς του αυτοκινήτου, επιτρέποντας να κινείται ο τροχός ενώ στρίβει το τιμόνι. Η σωστή απόκριση του τιμονιού οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στην καλή ποιότητα και λειτουργία του μπιλιοφόρου, κάτι που είναι σημαντικό τόσο για τις υψηλές όσο και για τις χαμηλές ταχύτητες. Είναι σημαντικό να αλλαχτεί αμέσως μόλις εντοπιστεί πρόβλημα για να μειωθεί όσο το δυνατό το κόστος της αντικατάστασης.

ΜΠΟΥΖΙ

Το μπουζί (ή σπινθηριστής) είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία, που αναλαμβάνει μεγάλο ρόλο στη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα. Παράγει τους ηλεκτρικούς σπινθήρες που αναφλέγουν το μείγμα αέρος-καυσίμου στον θάλαμο καύσης του κινητήρα. Ο αναφλεκτήρας έχει σημαντική επιρροή στη λειτουργία του κινητήρα, καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί απώλεια σπινθήρα.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ

Τα ρουλεμάν (ένσφαιροι ή ενκύλινδροι τριβείς κατά την μηχανολογική ορολογία), είναι τα εξαρτήματα που χάρη σε αυτά μεταφέρεται με τις μικρότερες τριβές, και κατά συνέπεια φθορές, η ροπή ενός άξονα που αποτελεί μέρος μιας μηχανικής συναρμογής. Εάν, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, ακούγεται ένας έντονος θόρυβος από την πλευρά των τροχών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει προκληθεί ζημιά σε κάποιο ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν δέχονται μεγάλες πιέσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κυρίως από τις πλάγιες δυνάμεις που εμφανίζονται.

Σελίδες