ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση του οχήματός σας και ίσως το πιο δύσκολο τμήμα του ως προς τις εργασίες συντήρησης.

Συνεργαζόμαστε με τους εγκυρότερους κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης και εξασφαλίζουμε έτσι την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών που συνεπάγεται και τη σωστή λειτουργία του κινητήρα.