ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Αμορτισέρ: προέρχεται από τη λατινική λέξη admortire που σημαίνει "να αμβλύνει", "να απορροφά". Το αμορτισέρ είναι ένα μηχανικό εξάρτημα, σχεδιασμένο να αποσβαίνει τις ανωμαλίες του δρόμου και να βελτιώνει το χειρισμό του αυτοκινήτου.

Τα αμορτισέρ πρέπει να επιλέγονται με βάση τις ανάγκες του οδηγού. Αν εκείνος θέλει άνεση, θα τοποθετήσει μαλακά αμορτισέρ, ενώ αν θέλει να προσδώσει πιο σπορτίφ συμπεριφορά στο αυτοκίνητο μειώνοντας παράλληλα και τις κλίσεις του στις στροφές, θα επιλέξει σκληρότερα αμορτισέρ.