Οι Αξίες που διαμορφώνουν το πνεύμα της

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ

Η Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ πιστεύει ότι οι ισχυρές αξίες είναι το κλειδί μιας σωστής και υγιούς επιχείρησης. Κάθε απόφαση που λαμβάνει πηγάζει από έναν αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς καθώς και από αυτές τις βασικές αξίες:

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Πολύ απλά, οι άνθρωποι αποτελούν τα θεμέλια μιας εταιρείας. Στη Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ στηρίζουμε συνεχώς τους ανθρώπους μας έτσι ώστε να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους.
ΥΠΕΡΟΧΗ
Κάθε δραστηριότητα της Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ κατευθύνεται από το μεγάλο πάθος της για υπεροχή και την ακλόνητη δέσμευσή της για την προσφορά των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
ΑΛΛΑΓΗ
Στη σημερινή, γρήγορα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, οι αλλαγές είναι συνεχείς και η καινοτομία είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση μιας εταιρείας. Από τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας, κοιτάμε πάντα μπροστά, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να οδηγούμε μακροπρόθεσμα την εταιρεία μας στην επιτυχία.
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ηθική ως γνώμονας λειτουργίας αποτελεί θεμέλιο συστατικό της εταιρείας μας. Κάθε δραστηριότητά μας καθοδηγείται από έναν κώδικα ηθικής που διασφαλίζει την αμεροληψία, το σεβασμό προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και την πλήρη διαφάνεια.
Κοινή ευημερία
Μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει μόνο εφόσον παρέχει ευημερία και δημιουργεί ευκαιρίες για τους άλλους. Η Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ αναλαμβάνει ενεργά το ρόλο της ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με κοινωνική και περιβαλλοντική δράση σε κάθε σημείο του κόσμου όπου δραστηριοποιείται.