Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

Βασική μέριμνα για τη Ν.Β. ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για τη N.B.ΤΖΙΑΝΕΤΑΣ προτεραιότητα και πάγια επένδυση.